hakkimizda

Ales Sigorta Brokerliği A.Ş. uzun yıllardır kazandığı deneyimlerini 2013 yılında brokerliğe taşımaya karar vermiş olup Hazine Müsteşarlığına hayat dışı branşında ruhsat talebinde bulunmuştur.

Tüketicilerin sigorta talepleri her geçen gün farklılaşmaktadır ve Türkiye pazarına global sigorta şirketleri giriş yapmaktadır.
Uluslararası piyasaların bilgi birikimini ülkemize taşıyan yeni oyuncular, yeni sigorta ürünlerinin de ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bu noktadan hareketle hem kurumsal hem bireysel sigortalıların beklentileri; kendileri için en uygun sigorta teminatını, en uygun primle ve kendilerine değer katacak şekilde temin etmeleri yönündedir. Sigortalılar, ihtiyacı olan sigorta ürünlerine kolaylıkla, zaman kaybı yaşamadan, prim tasarrufu elde edecek şekilde ve muadil ürünlerin durumlarını da değerlendirerek sahip olmak istiyorlar.

Şirket olarak amacımız hem kurumsal hem de bireysel sigorta tüketicilerinin bu talep ve beklentilerine cevap verebilecek nitelikli hizmet ortamını oluşturmaktır.
Şirketimizin otomasyon alt yapısı, idari kadrosu ve eğitilmiş personel kadrosu bu nitelikli hizmet anlayışı dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Hedefimizi ve önceliğimizi pazar payı büyüklüğü olarak değil hizmet kalitesi ve verimlilik olarak tanımlamayı tercih ediyoruz.