sky
Adım Mevcut Durum Analizi Ve Risklerin Tespiti:

Adım Mevcut durum analizi ve risklerin tespiti:

Bu adımda öncelikle mevcut durum analizi ve müşterilerimizin maruz kalabileceği dahili ve harici tüm riskler ve bunların gerçekleşme ihtimalleri incelenir. İşletmelerin mal varlıkları, iş durması, sorumluluk riskleri, kar kaybı, insan kaynakları riskleri, yatırım ve ticari riskleri de değerlendirilir. Muhtemel hasar oranları ve miktarları tahmini olarak belirlenir. Bu inceleme bize işletmenin maruz kalabileceği olası risklerin dağılımını da göstermiş olacaktır. Employee Benefits (kurumsal sağlık, kurumsal ferdi kaza gibi planlar ) çalışmaları için mevcut sözleşme şartları , poliçe teminatları, grup içinde yer alan bireylerin riskleri, toplam hasar kullanımları incelenerek bir değerlendirme yapılacaktır.

Adım Olası Zararın Hesaplanması:

Adım Olası zararın hesaplanması:

Tespit edilen risklerin ekonomik olarak karşılıkları belirlenir. Böylece alınacak teminat tutarları belirlenebilir.

Adım Teminatların Belirlenmesi:

Adım Teminatların belirlenmesi:

Birinci ve ikinci adımda yapılan analizler sonucunda işletmeyi tehdit eden bu risklerin ortadan kaldırılması, bu mümkün olmuyorsa, mümkün olan en az kayıpla atlatılmasını sağlayacak bir teminat paketi oluşturulur. Burada ek teminat önerilerinde bulunulacak ve Benchmark çalışmaları da dikkate alınacaktır.

Adım Fiyat Tekliflerinin Alınması:

Adım Fiyat tekliflerinin alınması:

Oluşturulan teminatlar doğrultusunda 10 adet sigorta şirketi ile temasa geçilerek fiyat teklifleri ve olası ödeme planları istenir. (Bu aşamada sigortalı olacak menfaatin mevcut riskleri ve hasar geçmişi de sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır)

Adım Sigorta şirketi Seçimi:

Adım Sigorta şirketi seçimi:

Sigorta şirketlerinden alınan fiyatlar bir sunum haline getirilir ve özet tablolar halinde müşteriye sunulur. Bu aşamada müşterinin en sağlıklı kararı verebilmesi için gerekli her türlü bilgilendirme hizmeti eksiksiz olarak sunulur.

Adım Poliçeleştirme Ve Takip Işlemleri:

Adım Poliçeleştirme ve takip işlemleri:

Tüm bu aşamalardan sonra, müşterinin en sağlıklı kararı vermesi sağlanır. Mutabık kalınan teminatlar üzerinden poliçeleştirme aşamasına geçilir. Tanzim edilen poliçeler kontrol edildikten sonra müşteriye gönderimi yapılır.

Adım Teknik Destek:

Adım Teknik destek:

Poliçenin ödeme planına göre primlerin tahsil edilmesine dikkat edilir. Teminat süresi boyunca olası hasar süreçleri en iyi şekilde yönetilir. Hasar ihbarının bildirilmesinden itibaren sonuç aşamasına kadar tüm süreç takip edilir. Gerekli olması halinde hasar kontrolü için önlemler alınmasına yardımcı olunur. Müşterinin talebi doğrultusunda 3’er aylık , 6 aylık veya yıllık raporlamalar yapılır.