sorumluluk

İşletme ve Ürün Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk Sigortaları
Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Muhasebeci
  • Mali Müşavir
  • Yeminli Mali Müşavir
  • Mühendis
  • Mimar
  • Avukat
  • Doktor

Farklı sigorta şirketlerinden en uygun MESKLEKİ SORUMLULUK sigortası seçenekleri hakkında bilgi ve teklif almak icin BİZE DANIŞIN !