nakliyat

Nakliyat

Malların, bir yerden başka bir yere bir veya birkaç nakil aracı değiştirerek taşınması (sevk edilmesi) sırasında uğrayabileceği zarar, kayıp (ziya) ve hasarları teminat altına alan sigorta türüdür. Emtia Nakliyat Sigortası, sigorta konusu taşınan malın sahibi veya o mal üzerinde menfaati bulunan gerçek ve tüzel kişi adına yapılır.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Ancak emtia (yük) nakliyatında bankaların sigorta güvencesi araması, tekne sigortalarında ise riskin yüksek olması ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı istemesi nakliyat sigortalarını bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Gerek alıcı gerek satıcı uluslararası kabul görmüş sigorta teminatlarında anlaşmaya varmalıdır. O nedenle ülkemizde de bütün dünyada kabul görmüş ek klozlar nakliyat sigortaları özel şartlarına eklenebilmektedir.

Nakliyat (Yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında ; malın cinsi, sefer, taşıma aracı ve teminat kapsamı rol oynamaktadır.

Tekne Sigortalarının fiyatlandırılmasında ise teknenin cinsi, teknenin sigorta bedeli, teknenin yaşı ve tonajı, teminatın kapsamı, teknenin sefer sayısı ve faaliyet alanı önem arz etmektedir.

Farklı sigorta şirketlerinden en uygun NAKLİYAT sigortası seçenekleri hakkında bilgi ve teklif almak icin BİZE DANIŞIN !