birey

Mevcut poliçesi olan kişilerde poliçe özel şartları ve teminatlarının incelenmesi, ilk defa sigorta hizmeti alacak kişilerde sigortalının ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Kişiye özel ürünlerin geliştirilmesi (Kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda) gerekli görülürse bazı teminatların eklenmesi yada çıkarılması,

Bekleme sürelerinin, özel şartların müşterilere aktarılması, geliştirilen ürünün Müşteriye sağlayacağı avantajların maksimuma çıkarılması,

Teklif çalışmasının yapılması, piyasa analizinin gerçekleştirilmesi,

Sigorta Şirketlerinden toplanan tekliflerin analizi ve karşılaştırmalı olarak sunumu,

Müşteri ile birlikte karar verilen teklifin poliçeye haline getirilmesi,

Olası hasarlarda müşteriye hasar desteği verilmesi,

Sigorta Şirketi ile Müşteri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümündeki Koordinasyon Fonksiyonunu sağlamak,

Değişen özel şartları ve yeni uygulamaları gerekse başka şirketlerin yeni uygulamaları hakkında bilgi verilmesi suretiyle Bilgilendirme Fonksiyonunu sağlamak,

Sigortalıya detaylı raporlar ulaştırılması (e-mail veya karşılıklı görüşme ile)