insaat

İnşaat All Risk 

İnşaat All Risks Sigortası, Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır.

Sigortanın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

İnşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
• Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
• Yangın, yıldırım, infilak
• Hırsızlık
• Şantiye-işletme kazaları
• Dikkatsizlik, sabotaj
vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

İnşaat (AllRisks) Poliçesi Güvence Kapsamında: 
• Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
• Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına,
• Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
• Hırsızlık,
• Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlar ise
• Enkaz kaldırma
• İnşaat makineleri
• Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
• Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
• Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Farklı sigorta şirketlerinden en uygun İNŞAAT ALL RİSK sigortası seçenekleri hakkında bilgi ve teklif almak icin BİZE DANIŞIN !